ClaimChecker by the process innovators

Het door The Process Innovators ontwikkelde beslismodel ClaimChecker stelt Schadeverzekeraars en Volmachten in staat om claims geautomatiseerd af te handelen, daarmee efficiencyvoordelen te behalen en om tegelijkertijd de klanttevredenheid te verhogen.

Het beslismodel kan worden geïntegreerd in schadeprocessen maar is ook als stand alone toepassing bruikbaar voor alle betrokken partijen, te weten schadebehandelaars, schade-experts, herstelpartners, call center medewerkers, intermediair, toezichthouders en consumenten. De uitkomst van raadplegingen is per definitie overeenkomstig de polisvoorwaarden, eenduidig, transparant, real time en objectief.

Werking

The Process Innovators heeft een revolutionair systeem ontwikkeld, waarmee het aantal​ beslisregels per verzekeringsproduct substantieel wordt gereduceerd. Het model werkt op een multi-dimensionale manier.​

Hiermee is het mogelijk geworden om voor alle mogelijke schadescenario’s​ polisregels te ontwikkelen, die relatief eenvoudig zijn te modelleren​ in een Business Rules Engine (BRE).

Naast polisregels zijn er rekenregels ontwikkeld, waarmee de netto uitkeringsverplichting wordt bepaald in geval van een verzekerde schade, dit conform de polisvoorwaarden.

Voor aansprakelijkheidsschaden zijn aanvullende beslisregels ontwikkeld, waarmee het mogelijk is om (in standaard situaties) te bepalen of wordt voldaan aan het juridische begrip aansprakelijkheid.

Voor het raadplegen van het beslismodel is geen poliskennis vereist, gebruikers kunnen volstaan met het vertalen van de gereclameerde schade naar relevante polisbegrippen, waarna polisdekking en de netto uitkeringsverplichting volautomatisch worden bepaald.

Het beslismodel is universeel en leent zich voor alle branches: Brand, Vervoer, AVP, AVB, WAM, Pleziervaartuigen, Reis, Ongevallen, etcetera, zowel particulieren als bedrijven.

Behalve voor schadeverzekeringen zal het beslismodel ook voor andere verzekeringssoorten worden ontwikkeld.

Resultaat​

Voor Verzekeraars en Volmachten zorgt ClaimChecker voor een enorme besparing, terwijl de daarmee samenhangende versnelling van het proces tot een substantieel betere klantbeleving zal leiden. Daarnaast biedt het de mogelijkheid tot het ontlasten van backoffice systemen en vereist het geen poliskennis meer.​

>ClaimChecker

Wij helpen u graag verder

neem contact op